Pracovní úraz a náhrada mzdy – odškodnění pracovního úrazu

Pro posuzování nároků na náhradu škody z pracovního úrazu či z nemoci z povolání se nepoužije občanský zákoník, nýbrž zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který je speciálním předpisem pro pracovněprávní vztahy.

Oproti občanskoprávní odpovědnosti za škodu, která zpravidla vychází ze subjektivního pojetí odpovědnosti (je nutné zavinění), zákoník práce stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz objektivně (bez nutnosti zavinění) s možností liberace, což znamená, že se zaměstnavatel může své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance zprostit, prokáže-li zákonem stanovené skutečnosti, například, že škodu způsobil zaměstnanec v důsledku opilosti. Odpovědnost zaměstnavatele za nemoc z povolání zaměstnance je rovněž objektivní, avšak bez možnosti liberace.

Zaměstnavatel je povinen odškodnit zaměstnanci pracovní úraz či nemoc z povolání s tím, že je podle § 369 a násl. zákoníku práce povinen poskytnout náhradu za:

Způsob a výši náhrady škody musí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu projednat s odborovou organizací a s poškozeným zaměstnancem.

Dojde-li v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání k úmrtí zaměstnance, je zaměstnavatel dle § 375 a násl. zákoníku práce povinen poskytnout:

Příslušné odškodnění se poskytuje osobě, která dané náklady vynaložila.

Zaměstnavatelé mají povinnost být pro případ pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnance pojištěni. Stává se však, že pojišťovny nejsou ochotny poskytnout pojistné plnění s odůvodněním, že se nejedná o pracovní úraz. Pojišťovny však nejsou oprávněny tuto skutečnost posuzovat (to může pouze zaměstnavatel nebo soud), proto je třeba trvat na svém.

Nejen z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste se obrátili na naši společnost, jejíž smluvní advokát  vám poskytne právní pomoc, a rovněž Vám zajistí nejvyšší možné odškodné pracovního úrazu.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Jméno a příjmení: Telefon: Email:
Vaše zpráva:

Příběhy poškozených

Milan T.
Odškodnění: 300 000Kč
Díky těmto stránkám jsem se konečně dočkal spravedlnosti. Celou řadu let jsem pracoval jako skladník v jedné velké nadná......číst dál
Karel Z.
Odškodnění: 376 000Kč
Jednoho dne mi z ničeho nic zazvonil telefon a volající se představil jako pracovník nějaké společnosti, která řeší dopr......číst dál
Petr K.
Odškodnění: 280 000Kč
V dnešní době je občas opravdu těžké dovolat se svých práv, ale někdy jsou i světlejší dny a pravda s láskou vítězí. V t......číst dál
Kontaktujte nás
TOPlist