Získejte co nejvyšší možné bolestné

Škoda na zdraví způsobuje zpravidla bolest, na základě které vzniká poškozenému nárok na bolestné. Poškozené osobě vzniká nárok na odškodnění i za bolest způsobenou léčením újmy na zdraví či odstraňováním jejích následků. Bolestí je nutno rozumět tělesné, ale i duševní strádání, které poškozenému bylo způsobeno. Poškozený se může domáhat bolestného stanoveného na základě lékařského posudku, a to vůči škůdci.

Výchozím předpisem pro určení bolestného je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Na základě této vyhlášky je možno stanovit výši odškodného. Tato vyhláška rovněž udává postup posouzení zdravotního stavu poškozeného a výši sazeb bodového hodnocení (bolestné body), které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 dané vyhlášky.

Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím, přičemžbodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti. Je-li stanoveno více diagnóz, body za bolestné se sčítají. Hodnota jednoho bodu dle zdravotního posudku je pro účely bolestného stanovena na 120 Kč, bodové hodnocení lze zvýšit až o 50% za podmínek stanovených v § 6 uvedené vyhlášky.

Lékařský posudek za účelem stanovení výše bolestného zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného, nebo jej vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek. Lékařský posudek se u bolesti vydává, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený.

V případě bolestného se jedná o nárok majetkové povahy, který se jako takový promlčuje. Tento nárok se odškodňuje jednorázově, promlčuje se tedy jako celek, promlčecí lhůta činí dva roky a počíná běžet ode dne, kdy se poškozená osoba dozvěděla o škodě a o tom, kdo je za ni odpovědný. Jde například bolestné při pracovním úrazu.

Bolestné body tabulka

(neúplná – viz přílohy č. 1 a 3 již zmíněné vyhlášky)

Zranění Bodové hodnocení Finanční hodnocení v Kč
Povrchové poranění vlasové části hlavy (1% tělesného povrchu) 1 60
Zhmoždění kolena 10 1200
Otřes mozku lehký 20 2 400
Otřes mozku těžký 60 7 200
Zlomenina palce ruky bez posunu 15 1 800
Úpal tepelný a sluneční 15 1 800
Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 120 14 400
Poškození loketního nervu na dominantní HK 50 - 150 6 000 - 18 000
Ztráta sleziny 300 36 000

Máte-li zájem o získání bolestného, které Vám podle zákona skutečně náleží, obraťte se bezplatně na naše odborníky, kteří Vám mohou garantovat získání nejvyššího možného bolestného v roce 2012.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Jméno a příjmení: Telefon: Email:
Vaše zpráva:

Příběhy poškozených

Milan T.
Odškodnění: 300 000Kč
Díky těmto stránkám jsem se konečně dočkal spravedlnosti. Celou řadu let jsem pracoval jako skladník v jedné velké nadná......číst dál
Ivana P.
Odškodnění: 450 000Kč
To co se mi stalo, zcela změnilo nejen můj život, ale život celé naší rodiny a i pohled naší rodiny na veškeré hodnoty, ......číst dál
Tomáš V.
Odškodnění: 244 000Kč
Rád bych popsal svou dobrou zkušenost s portálem www.bezplatnapomoc.cz a snad tak i pomohl k přiblížení se spravedlnosti......číst dál
Kontaktujte nás
TOPlist